RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

Inspraak, zienswijzen, bezwaar, beroep en hoger beroep

Plan ROS is gespecialiseerd in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Wij maken ze voor zowel gemeentes als voor bedrijven en particulieren. Bent u het echter niet eens met een bestemmingsplan of omgevingsvergunning, dan kan Plan ROS ook namens u reageren op zo'n plan of vergunning. Omdat wij dergelijke plannen zelf maken, weten we hoe een reactie het beste geformuleerd kan worden.

Dat kan heel vroeg in het traject met een inspraakreactie tegen een voorontwerp bestemmingsplan of helemaal aan het einde door te procederen bij de Raad van State. Onze ervaring is overigens dat een vroege reactie meestal tot een betere oplossing leidt dan procederen. Hetzelfde kan Plan ROS voor u bij omgevingsvergunningen betekenen, van het tijdig indienen van een zienswijze tot het procederen bij de Rechtbank.