RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

Personele ondersteuning / detachering

Plan ROS werkt vanuit Roermond en Eindhoven. Het is echter ook goed mogelijk om werkzaamheden op de locatie van u als opdrachtgever uit te voeren. De medewerkers van Plan ROS hebben allemaal ruime ervaring in de detacheringswereld. Zij zijn daardoor snel in staat om resultaat te boeken op uw werkvloer.

Plan ROS beschikt verder over een ruim netwerk aan ervaren professionals. Deze professionals kunnen eveneens werkzaamheden op locatie verrichten. Uiteraard worden hierover vooraf duidelijke afspraken gemaakt.