RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

Procesvertegenwoordiging bij Rechtbank en Raad van State

mr. Sjoerd Peters heeft sinds 1999 ruime ervaring opgedaan met procederen over ruimtelijke plannen. Hij heeft vaak procesvertegenwoordiging gedaan bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank en bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Enkele van de zaken van Plan ROS zijn terug te vinden op de website van de Raad van State. Bijvoorbeeld over een ruimtelijke onderbouwing voor een intensieve veehouderij en de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein. Plan ROS vormt hiermee een betaalbaar alternatief voor een advocatenkantoor.