RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

PRODUCTEN

Plan ROS levert de onderstaande producten en diensten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Elders op deze website staan enkele recente referentieprojecten.

- Bestemmingsplannen
- Verbeeldingen / IMRO-datasets
- Ruimtelijke onderbouwingen bij omgevingsvergunningen
-
Stedenbouwkundige ontwerpen / verkavelingsstudies
- Personele ondersteuning / detachering
- Inspraak, zienswijzen, bezwaar, beroep en hoger beroep

- Procesvertegenwoordiging bij Rechtbank en Raad van State