RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

SELECTIE VAN PROJECTEN

Vredeoord
Wat: nieuwbouw ca. 300 woningen
Waar: Eindhoven
Product: advisering en bestemmingsplan
Opdrachtgever: woningcorporatie
Info: realisatie woningen op locatie van voormalig Philips-hoofdkantoor
Link: Vredeoord

Ool Excellence
Wat: ontwikkeling 5 kavels
Waar: Ool, Roermond
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: projectontwikkelaar
Info: ontwikkeling 5 kavels voor vrijstaande villa's
Link: niet beschikbaar

Locatie Annenborch Rosmalen
Wat: nieuwbouw grondgebonden woningen 
Waar: Rosmalen
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: projectontwikkelaar
Info: herontwikkeling woonzorgcentrum naar ca. 45 woningen
Link: niet beschikbaar

Plan Celsius 
Wat: Wijkvernieuwing Woensel-West 
Waar: Eindhoven
Product: Uitwerkingsplan
Opdrachtgever: woningcorporatie
Info: herontwikkeling Plan Celsius met ruim 90 woningen 
Link: Het Sociale Plan Celsius

Watertoren Zwijndrecht
Wat: uitbreiden functies watertoren en nieuwbouw woningen
Waar: Zwijndrecht
Product: regels, verbeelding en IMRO-dataset
Opdrachtgever: adviesbureau
Info: herontwikkeling cultuurhistorisch gebouw en 4 appartementen
Link: ROOSROS Watertoren 2.0

Herontwikkeling voormalig bedrijfslocatie
Wat: herontwikkeling voormalig bedrijfslocatie tot (zorg)wonen
Waar: Roermond
Product: bestemmingsplan

Opdrachtgever: projectontwikkelaar

Info: realisatie van 12 appartementen

Link: Julianalaan

Herontwikkeling St. Jozefschool Malden 
Wat: herontwikkeling voormalig schoollocatie tot appartementen
Waar: Malden, Heumen
Product: bestemmingsplan

Opdrachtgever: gemeente

Info: realisatie 25 appartementen en transformatie openbare ruimte
 
Link: RO-online

Herontwikkeling woningen Gerretsonlaan
Wat: sloop en nieuwbouw levensloopbestendige woningen
Waar: Eindhoven
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: woningcorporatie
Info: sloop 64 appartementen en nieuwbouw 36 woningen
Link: Gerretsonlaan

Nieuwbouw appartementen + winkel 
Wat: sloop en nieuwbouw appartementen
Waar: Wageningen
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: gemeente
Info: sloop en nieuwbouw winkel met daarboven 9 appartementen 
Link: RO-Online


Herontwikkeling locatie Meierijlaan Huizingalaan
Wat: sloop en nieuwbouw woningen
Waar: Eindhoven
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: projectontwikkelaar
Info: sloop school en nieuwbouw 24 woningen

Stedenbouwkundige verkavelingsstudie
Wat: splitsing kavel
Waar: Roermond
Product: stedenbouwkundig ontwerp
Opdrachtgever: particulier
Info: splitsing kavel voor woningbouw
Link: nog niet beschikbaar

Herontwikkeling bedrijfslocatie tot landgoed
Wat: 10 woningen in landgoedsetting
Waar: Heino, Raalte
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: projectontwikkelaar
Info: ontwikkeling woningen in landgoedsetting in het buitengebied
Link: RO-online

Groenstructurenkaart Achtse Barrier
Wat: inventariseren en digitaliseren compleet fysiek groen
Waar: Eindhoven
Product: interactieve kaart
Opdrachtgever: gemeente
Info: project pilotgebied groenstructurenkaart
Link: niet beschikbaar

Nieuwbouw woning Wittendijkweg
Wat: realisatie van één nieuwbouw woning
Waar: Venlo
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: gemeente
Link: RO-online

Nieuwe wielerbaan en skatebaan
Wat: realisatie nieuwe wieler- en skatebaan
Waar: Venlo
Product: ruimtelijke onderbouwing
Opdrachtgever: adviesbureau
Info: realisatie nieuwe wieler- en skatebaan in het buitengebied
Link: Stichting Wieler-en skateomgeving

Boulevard Zuid
Wat: wijkwinkelcentrum en 64 appartementen
Waar: Eindhoven
Product: advisering en bestemmingsplan
Opdrachtgever: projectontwikkelaar
Info: herontwikkeling winkelstrip tot modern wijkwinkelcentrum met woningen
Link: Boulevard Zuid

Natuurbegraafplaats De Utrecht
Wat: natuurbegraafplaats in bosgebied
Waar: Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: adviesbureau
Info: natuurbegraafplaats met creamtie-as en lichamen
Link: Natuurbegraafplaats

Vestdijk-Oude Haven
Wat: nieuwbouw 94 stads- en studentenwoningen
Waar: Eindhoven
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: projectontwikkelaar
Info: nieuwbouw 94 woningen in binnenstad Eindhoven
Link: RO-online

Kazerne & Loods
Wat: multifunctioneel podium voor de creatieve industrie
Waar: Eindhoven
Product: uitwerkingsplan
Opdrachtgever: stichting
Info: herontwikkeling monumentale kazerne
Link: Kazerne & Loods

Natuurontwikkeling Reigersbroek
Wat: herbestemmen agrarische gronden naar natuur
Waar: Montfort, Roerdalen
Product: regels, verbeelding en IMRO-dataset
Opdrachtgever: stichting
Info: herinrichting van landbouwgronden in het Reigersbroek
Link: Limburgs Landschap

Actualisatie bestemmingsplan gebied MSP
Wat: actualisatie bestemmingsplan
Waar: Heerlen
Product: digitaliseringswerkzaamheden
Opdrachtgever: gemeente
Info: actualisatie bestemmingsplan
Link: RO-online

HOV-baan Huizingalaan
Wat: realisatie van een HOV-baan in 2 fases
Waar: Eindhoven
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: gemeente
Info: verbeteren van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
Link: HOV2

Winkelcentrum Trudoplein
Wat: uitbreiding winkelcentrum aan het Trudoplein
Waar: Eindhoven
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: projectontwikkelaar
Info: toevoegen van appartementen op bestaande bebouwing
Link: RO-online

Nieuwbouw basisschool De Troubadour
Wat: vervangende nieuwbouw te realiseren voor basisschool
Waar: Eindhoven
Product: bestemmingsplan
Opdrachtgever: projectontwikkelaar
Info: sloop en nieuwbouw van een basisschool
Link: RO-online


Overige projecten
Het team van Plan ROS werkt vanuit kantoor of op detacheringsbasis bij gemeentes aan vele andere projecten. Voor meer informatie daarover kunt u contact met ons opnemen.