RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

Ruimtelijke onderbouwingen bij omgevingsvergunningen

Als u een (bouw)project wilt realiseren moet het project altijd passen binnen het geldende bestemmingsplan. U wilt bijvoorbeeld een kantoorpand ombouwen naar appartementen of parkeerplaatsen realiseren naast uw bedrijf waar een groenbestemming op ligt. Als de gemeente toestemming geeft voor een project dat in strijd is met het bestemmingsplan, zal óf het geldende bestemmingsplan gewijzigd moeten worden of een omgevingsvergunning verleend moeten worden.

Een omgevingsvergunning (ook projectbesluit of projectafwijkingsbesluit genoemd) moet zijn voorzien van een zogenaamde 'goede ruimtelijke onderbouwing'. In die ruimtelijke onderbouwing staat de motivering waarom het (bouw)project passend is op de geplande locatie. De ruimtelijke onderbouwing lijkt inhoudelijk op de toelichting van een bestemmingsplan. Plan ROS kan deze ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende tekening voor u maken. Ook beschikt Plan ROS over de software om het totaalpakket digitaal aan te leveren bij de gemeente.