RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

Stedenbouwkundige ontwerpen / verkavelingsstudies

Bij stedenbouwkundige ontwerpen streeft Plan ROS naar een nieuwe ontwikkeling die perfect past in de bestaande omgeving. Op basis van uw wensen proberen wij tot een haalbaar ontwerp te komen dat leidt tot een duurzaam gebruik van de nieuwe omgeving in de toekomst. Door u nauw te betrekken bij het ontwerpproces levert Plan ROS voor u gewenste en realistische inrichtingsplannen.