RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

Verbeeldingen/IMRO-datasets

Naast het maken van een bestemmingsplan kan Plan ROS ook alleen een verbeelding voor u maken. Dit kunnen verbeeldingen zijn in het kader van actualisatie en/of nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben ruime ervaring met verbeeldingen voor verschillende soorten bestemmingsplannen (postzegelplannen, buitengebieden, kernen, woongebieden en bedrijventerreinen). Hetzelfde geldt voor de verbeelding voor een gebiedsgericht besluit (omgevingsvergunning, beheersverordening, structuurvisie).

Op basis van de geldende standaarden en eventueel een aanvullend handboek, tekent Plan ROS uw plannen. Dit doen we uiteraard na goed overleg met de betreffende planjurist. Wanneer de regels en de verbeelding klaar zijn, maakt Plan ROS de koppelingen en levert uiteindelijk de complete IMRO-dataset aan, zodat deze gepubliceerd kan worden op de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl